नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग

जनताको तटबन्ध कार्यक्रम झापा

हाम्रो उद्देश्य


हाम्रो उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य

हाम्रा कार्यक्रमका फोटोहरु हेर्नुहोस !

सिँचाइ मन्त्रालयले जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं. १, गैडे झापामा स्थापना गरेको.

Copyright © 2024 जनताको तटबन्ध कार्यक्रम झापा. All right reserved.
Powered By Sajilo Khoj