नेपाल सरकार

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय

जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग

जनताको तटबन्ध कार्यक्रम झापा

+
Let's Talk

Speak With Expert

Phone:
+977 - 9843042125

Mobile:
+977 9843042125
Email:
info@pepjhapa.gov.np
Address:
१, गैडे झापा,मेची,नेपाल

Fill The Form Below


* Required field.
// //
Copyright © 2023 जनताको तटबन्ध कार्यक्रम झापा. All right reserved.
Powered By Sajilo Khoj